Articulatiestoornissen

Wanneer men één of meerdere klanken niet correct kan uitspreken, spreken we van een articulatiestoornis. Het kan ook zijn dat bepaalde klanken door andere vervangen worden of dat de tongplaatsing bij bepaalde klanken niet correct is.