Werkwijze

Volgende stappen worden ondernomen vooraleer de logopedische begeleiding van start kan gaan:

Aanmelding

​U kan op eigen initiatief contact met Logopedie De Meersblomme Waregem opnemen (telefonisch of via mail) of u kunt doorverwezen worden door school, CLB, je behandelende arts/specialist. We maken een afspraak voor een eerste verkennend en informatief gesprek.

Voorschrift voor het logopedisch onderzoek

​Indien u doorverwezen bent door een arts, zal deze vaak reeds het voorschrift voor het logopedisch onderzoek meegeven. Indien u nog niet in het bezit bent van dit voorschrift, geef ik u tijdens het eerste gesprek alle nodige papieren en informatie.
Het voorschrift dient opgemaakt te worden door een specialist (NKO-arts, kinderarts, neuroloog…).

Logopedisch onderzoek

​Het logopedisch onderzoek kan aansluitend plaatsvinden aan het eerste gesprek of er wordt in samenspraak een nieuw moment vastgelegd. Daarna wordt het dossier voor terugbetaling opgemaakt. Indien nodig wordt er informatie bij CLB, leerkracht en/of ingewonnen. Op basis van dit onderzoek wordt specifiek bepaald wat de doelstellingen van de therapie zullen zijn.

Aan de hand van dit logopedisch verslag en eventuele onderzoeken, schrijft de specialist dan het voorschrift voor logopedische therapie voor. Indien het gaat om een taalstoornis dient ook een intelligentietest afgenomen te worden.
Het volledige dossier wordt daarna naar de mutualiteit opgestuurd om een goedkeuring te verkrijgen voor de tegemoetkoming van het logopedisch onderzoek en de therapie.

Behandeling

​Wanneer we de goedkeuring van de mutualiteit ontvangen hebben, kan de logopedische therapie opgestart worden.
De duur van de therapie is 30 minuten of 60 minuten, afhankelijk van de stoornis. Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met school, artsen…. De therapie kan doorgaan in de praktijk, op school of aan huis.

Logopedisch onderzoek na 1 jaar therapie

​Na 1 jaar therapie worden er nogmaals testen afgenomen om de evolutie te bepalen en eventueel de doelstellingen aan te passen. Hiervan wordt opnieuw een verslag gemaakt. Aan de hand van dit logopedisch verslag schrijft de huisarts een voorschrift ‘verlenging van logopedische revalidatie’ voor.
Het volledige dossier wordt hierna opnieuw naar de mutualiteit opgestuurd om een goedkeuring te verkrijgen voor de tegemoetkoming van het logopedisch onderzoek en de therapie.