Tarieven

Momenteel is er geen conventie. Binnen de Logo-mut werd echter wel een akkoord bereikt. Om dit in werking te laten treden onder de vorm van een nieuwe conventie moet de overheid dit akkoord ondertekenen, wat nog niet gebeurd is. De logopedisten van Groot-Waregem spraken af allen dezelfde goedgekeurde tarieven binnen de Logo-Mut te hanteren zolang er geen nieuwe conventie is.

  Honoraria Terugbetaling Remgeld
Logopedisch onderzoek (per 30 minuten, max. 5 beurten) € 40.54 € 25.66 € 14.88
Logopedisch onderzoek na 1 jaar € 66.80 € 36.27 € 30.53
Therapie 30 minuten € 33.40 € 22.83 € 10.57
Therapie 60 minuten € 66.80 € 45.89 € 20.91

 

In bepaalde omstandigheden kan er een hogere terugbetaling gelden.

Als er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via een aanvullende verzekering.
Meer informatie hieromtrent wordt gegeven tijdens een eerste verkennend gesprek. Dit gesprek is steeds kosteloos.