Tarieven

Als geconventioneerd logopediste, gebruik ik de tarieven vastgelegd door het RIZIV op 1 april 2024. Bekijk onze tarieven.

  Honoraria Terugbetaling Remgeld
Logopedisch onderzoek (per 30 minuten, max. 5 beurten) € 42.75 € 35.25 € 7.50
Logopedisch onderzoek na 1 jaar € 51.50 € 40.50 € 11
Therapie 30 minuten € 36.14 € 30.64 € 5.50
Therapie 60 minuten € 72.59 € 61.59 € 11

 

In bepaalde omstandigheden kan er een hogere terugbetaling gelden.

Als er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via een aanvullende verzekering.
Meer informatie hieromtrent wordt gegeven tijdens een eerste verkennend gesprek. Dit gesprek is steeds kosteloos.