Tarieven

Als geconventioneerd logopediste, gebruik ik de tarieven vastgelegd door het RIZIV op 1 januari 2021. In bepaalde omstandigheden kan er een hogere terugbetaling gelden.
Als er geen terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering, voorzien de meeste ziekenfondsen een tegemoetkoming via een aanvullende verzekering.
Meer informatie hieromtrent wordt gegeven tijdens een eerste verkennend gesprek. Dit gesprek is steeds kosteloos.

Honoraria Terugbetaling Remgeld
Logopedisch onderzoek (per 30 minuten, max. 5 beurten) € 33.16 € 25.66 € 7.50
Logopedisch onderzoek na 1 jaar € 47.27 € 36.27 € 11.00
Therapie 30 minuten € 28.33 € 22.83 € 5.50
Therapie 60 minuten € 56.89 € 45.89 € 11.00