Leerproblemen en leerstoornissen

Wanneer het rekenen, lezen of schrijven minder vlot verloopt kan er beroep gedaan worden op logopedische therapie. Wanneer het leerprobleem heel hardnekkig blijkt te zijn kan er gesproken worden over een leerstoornis ( dyscalculie, dyslexie, dysorthografie).