Neurologische stoornissen

Neurologische stoornissen treden op als gevolg van hersenbeschadiging na een beroerte, ongeval, hersentumor, spierziekte, Parkinson, dementie…

Afasie is een taalstoornis. Het kan zijn dat er moeite is met het begrijpen van taal en/of het spreken (uitspraak, maar ook woordvindingsproblemen). Ook lezen en schrijven kunnen verstoord zijn.

​Dysfagie uit zich in het moeilijk kunnen slikken van eten of drinken.

Dysarthrie is een neurologische spraakstoornis. Doordat de spieren die normaal bijdragen tot een goede uitspraak, stem en/of ademhaling zwakker zijn, is er vaak sprake van een onduidelijk uitspraak, een zwake/hese stem, een eentonige en/of nasale spraak…