Autismespectrumstoornissen

Gezien mijn ervaring als GOn-leerkracht bij kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis, help ik ook graag op vlak van sociale vaardigheden, planning en organisatie, communicatie en psycho-emotioneel welbevinden.