Taalontwikkelingsstoornissen

Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis verloopt de ontwikkeling van het taalbegrip en/of de taalproductie trager of afwijkend in vergelijking met leeftijdsgenoten.
Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het kind moeite heeft om zich verbaal uit te drukken, geen grammaticaal correcte zinnen kan maken en/of een te beperkte woordenschat heeft.